Tarieven

TarievenDoor mijn samenwerking met gastouderbureau Kinderwoud  en de benodigde papieren behoort een tegemoetkoming in de opvangkosten tot de mogelijkheden (zie www.toeslagen.nl).


-  't Lytse Rûpke  € 4,95 per uur


- Organisatiekosten Kinderwoud  €73,00 per maand voor 1 kind, € 58,00 per kind per maand voor 2 kinderen.      (zie website www.kinderwoud.nl)


Om het uurtarief te berekenen, kun je de volgende methode gebruiken: U vermenigvuldigt het aantal opvanguren dat u per kind nodig heeft met het uurtarief  voor de opvang.

Bijvoorbeeld 80 uur x € 4,95 = € 396,00 . U telt daarbij de organisatiekosten per maand op.

Bijvoorbeeld : € 396,00 + € 73,00 = € 469,00. Vervolgens deelt u dit bedrag door het aantal opvanguren dat u afneemt.

€ 496,00 : 80 = €5,86 per uur. Op basis van dit rekenvoorbeeld is het uurtarief  voor de Belastingdienst : €5,86.

By James and Rita

We love this vacation more than anything. We sure will come back